Harens Lyceum

Kerklaan

Harens Lyceum
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Duurzame samenwerking
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Harens Lyceum is een kleurrijke veelzijdige openbare school waar leerlingen echt iets te kiezen hebben. Op het Harens Lyceum vormen docenten en leerlingen een hechte, gezellige en uitdagende leergemeenschap. We stimuleren leerlingen hun talenten te ontdekken, ontplooien en te tonen door middel van uitdagend, samenhangend en activerend onderwijs. Bij ons zijn leerlingen zichzelf en groeien ze op tot zelfstandige jonge mensen, klaar voor de toekomst. Het Harens Lyceum is een Cultuurprofielschool (met DaMu-regeling) en Technasiumschool.

We vinden het belangrijk dat we alle leerlingen in aanraking brengen met kunst en cultuur. Daarbij staan de volgende speerpunten voorop:

 • Brede culturele oriëntatie
 • Verbindingen leggen
 • Verdieping
 • Aansluiting op vervolgonderwijs
 • Talentontwikkeling

We bieden daarom cultuur aan in een doorlopende leerlijn, we werken structureel samen met externe partners, werken samen binnen de vakken. We zijn een DaMu school en organiseren elk jaar een Cultuurmarathon.

verankering

Het Harens Lyceum daagt leerlingen uit hun talenten te ontdekken, ontplooien en te tonen door middel van uitdagend, samenhangend en activerend onderwijs.

Op het Harens Lyceum staat de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen centraal. We vinden het daarom van belang dat alle leerlingen hun talenten kunnen ontplooien. Via cultuureducatie leren we onze leerlingen om over zichzelf en de wereld om hen heen na te denken en om hun gevoelens uit te drukken, om de cultuur en de geschiedenis waar te nemen, te begrijpen en hierop te reflecteren.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met zoveel mogelijk uitingen van kunst, cultuur, kunstzinnige middelen en technieken in aanraking komen. Leerlingen moeten kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod, passend bij hun talent en ontwikkeling. Zowel de algemene kunsteducatie als de erfgoededucatie, maar ook de media-educatie bieden ruimte voor het (individuele) proces van de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen.

Leerlingen met een duidelijk cultuurprofiel zijn de culturele basis of identiteit van de school. Zij instigeren culturele projecten en nemen het voortouw bij de organisatie daarvan. Andere leerlingen zullen daardoor geïnspireerd worden waardoor school meer wordt dan een “leerfabriek”. Leerlingen leren hun talent verder te ontwikkelen. Vanwege het aanbod van de diverse culturele disciplines zullen leerlingen breed geschoold worden. Daarnaast streven wij naar een zo goed mogelijke aansluiting op de vervolgopleidingen in het kunstonderwijs.

meerwaarde

Op het Harens Lyceum zijn onderstaande zaken zeker te noemen als meerwaarde voor het Cultuurprofiel.

Jong Talent Muziek
De JTM is ontstaan vanuit onze samenwerking met het Prins Claus Conservatorium. Niet alleen het Prins Claus Conservatorium maar bijna alle muzikale vervolgopleidingen hanteren toelatingseisen in de vorm van audities. Afhankelijk van de opleiding en het niveau is het verstandig hier al jong mee te beginnen. Om alle leerlingen hiervoor kansen te bieden en niet alleen de leerlingen die zich hiervan al op jongere leeftijd bewust zijn, is de JTM in het leven geroepen. De JTM is onze muzikale kweekvijver waarin enthousiaste leerlingen en jong muzikaal talent samenkomt. JTM-leerlingen geven zelf aan wat ze willen leren en ze worden uitgedaagd om uit hun comfort zone te stappen.

DaMu-regeling
Talentvolle dansers of muzikanten die ook een talentklas of vooropleiding volgen bij een popacademie, het conservatorium of een dansvakopleiding, zijn op het Harens Lyceum aan het juiste adres! Wij zijn aangesloten bij DaMu. Dat betekent dat we je extra goed kunnen begeleiden om de schoolopleiding van leerlingen te combineren met hun dans- of muziekopleiding. Leerlingen kunnen verschillende vrijstellingen krijgen voor vakken zodat die tijd besteed kan worden aan dans- of muziekactiviteiten. En omdat leerlingen al zo gericht en intensief bezig zijn met hun toekomstdroom, begeleiden we zij bij het combineren van hun talent in combinatie met de schoolcarrière.

Doorlopende leerlijn
Samen met 19 andere PO en VO scholen ontwikkelde het Harens Lyceum een doorlopende leerlijn voor kunst en cultuur. Een mooi voorbeeld van hoe de doorlopende leerlijn op school vorm krijgt is het project ‘the Wall’. De afgelopen twee jaren hebben leerlingen bij de vakken Nederlands, filosofie en CKV gedichten geschreven, gefilosofeerd en collages gemaakt over muren in onze maatschappij. Deze bijdragen vormen de basis voor een meters grote collage. Het geheel vormt een beeldende tijdcapsule waar leerlingen zich mee bezig houden. Door het project eigenen de leerlingen zich het schoolgebouw meer toe. ‘Door de verbinding met het gebouw willen we bereiken dat leerlingen zich meer thuis voelen en trots worden op de omgeving waar ze zich ontwikkelen’. Het project loopt al twee jaren en zal de komende jaren voortgaan. Het zal uiteindelijk bijna 30 meter worden.

partners
 • Prins Claus Conservatorium, Groningen
 • Academie Minerva, Groingen
 • de Biotoop, Haren
 • One Day Artist, Haren
 • Music4All, Haren
 • Groninger Museum, Groningen
 • Theater de Steeg, Groningen
 • Groninger Museum, Groningen
 • Noord Nederlands Orkest, Groningen
 • Noord Nederlands Toneel, Groningen
 • Club Guy & Roni, Groningen
 • Netwerk diverse kunstenaars, Regio
Bekijk de onderbouw vakken
 • Beeldende vorming
 • CKV
 • Drama
 • Filosofie
 • Kunst & Cultuur
 • Kunstgeschiedenis
 • Muziek
 • Keramiek
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Drama (Kunst-drama)
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Filosofie
Harens Lyceum, Kerklaan
Kerklaan 39
9751 NL Haren
Kerklaan 39
9751 NL Haren
050-3210560
harenslyceum.nl
Contactpersoon Rosanne Bakker
Cultuurcoördinator, Docent Cultuur
r.bakker@o2g2.nl
Leernetwerken
Techniek, Podium voor cultuur, Talentontwikkeling
Schooltype
HAVO, VWO

Onze projecten

project

The Wall

Leerlingen hebben gedurende twee jaar, samen, onder begeleiding van kunstenaar Jobbe Holtes van OneDayArtist, gewerkt aan dit kunstwerk in het schoolgebouw. Bij de vakken Nederlands, filosofie en CKV werd samengewerkt vanuit het thema 'muren'.
Night of the Classics optreden in onze eigen school op het prachtige podium!
De muziekcrew bouwt zelf het podium, licht en geluid bij elk optreden op en af!