Zernike College

Helperbrink te Groningen, Kerklaan te Haren

Zernike College
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Artistiek onderzoek
 • Creatieve industrie
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Leerlingen worden op onze school gestimuleerd hun talenten te ontplooien, ze mogen zichzelf zijn en ontdekken wie ze zijn en willen worden. Het is een gezellige school, leerlingen en docenten bepalen samen de sfeer; iedereen leert en ervaart. De aanpak is erop gericht dat leerlingen zich ontwikkelen op de manier die het best bij hen past. Dit doet onze school door doorlopende leerlijnen aan te bieden en door veel aandacht te besteden aan algemene vorming, kunst & cultuur en techniek. Doordat de school leerlingen helpt te ontdekken waar hun capaciteiten liggen, kunnen zij zich ontwikkelen tot totale, zelfbewuste persoonlijkheden. Het Harens Lyceum staat voor helder in leren. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Van onszelf, leerlingen en ouders wordt betrokkenheid verwacht, nieuwsgierigheid, inzet en enthousiasme. Zo ontstaat er een duurzame ontwikkeling waarin optimaal geleerd kan worden. Naast helder in leren zijn de volgende vier elementen onderdeel van de onderwijsvisie: relatie voor prestatie, logische leerlijn, duurzame ontwikkeling.

Het Montessori Lyceum biedt uitdagend Montessorionderwijs. In een stimulerende omgeving kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot onafhankelijke jonge mensen die het belangrijk vinden zichzelf te zijn en anderen ook die ruimte te gunnen. Brede ontwikkeling van leerlingen staat voorop en de school is uitermate geschikt voor leerlingen die nieuwsgierig zijn, die willen ontdekken en onderzoeken en graag willen samenwerken. Er is aandacht voor verschillende leerstijlen en werkvormen. Ook is de buitenwereld een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Er is veel aandacht voor actuele gebeurtenissen. Ze worden aangemoedigd kritisch en creatief te denken en een moreel standpunt te vormen. ‘Help mij het zelf te doen’ is kenmerkend voor het onderwijs op deze school. Alle leerlingen zijn verschillend en leren op hun eigen manier. Op deze school kunnen zij zelfstandig en in hun eigen tempo aan het werk. De rol van de docent is hen daarbij te begeleiden en stimuleren. Doordat zij hulp krijgen bij het ontdekken van waar hun capaciteiten liggen en wat hun talenten zijn, kunnen zij zich ontwikkelen tot totale, zelfbewuste persoonlijkheden.

verankering

Zoals je al kon lezen in de onderwijsvisie besteden wij veel aandacht aan kunst & cultuur. Deze spelen een belangrijke rol in het onderwijs als bron voor verbeelding en creatief denken. In de onderbouw is er een ruim aanbod in kunstvakken. In de bovenbouw kun je bij ons op school examen doen in Kunst Muziek, Kunst Drama en Kunst Beeldend. Als officiële DAMU-school hebben beide scholen wettelijke mogelijkheden om zeer talentvolle leerlingen te faciliteren om hun talent te ontwikkelen naast hun schoolcarrière. Wij bieden jaarlijks de Cultuurmarathon aan. Met een gevarieerd keuzeaanbod komen wij tegemoet aan de verschillen in talent. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen veel keuzemogelijkheden hebben en bieden daarom in de cultuureducatie een ruime keuze aan programma’s. Naast de vakken in de lessentabel zijn er ruime mogelijkheden je talenten verder te ontwikkelen. Zo is er de ‘Jong Talent Muziek’ klas, een samenwerking met het Prins Claus Conservatorium. Er is een jaarlijkse theaterproductie waar leerlingen en docenten schitteren. Voor de beeldend leerlingen is er een nauwe samenwerking met Academie Minerva. Ons kunst- en cultuurprogramma is in de bovenbouw gericht op loopbaanmogelijkheden in de creatieve industrie, zodat leerlingen met een talent in deze richting aan hun trekken komen. Wij willen leerlingen met een talent voor kunst stimuleren dit talent te ontwikkelen en hen laten zien welke mogelijkheden er zijn om dit talent na hun periode bij ons op school verder te ontplooien.

meerwaarde

Gezien de missie van het Zernike College is ruime aandacht voor cultuureducatie een bewuste keuze. Juist cultuureducatie doet een aanvullend appel op de leerling door bijvoorbeeld muziek te maken, toneel te spelen of te schilderen. Meer zintuigen worden aangesproken en leerlingen leren meer dan alleen cognitieve vaardigheden aan. Juist cultuureducatie daagt de leerling uit buiten grenzen te treden en stimuleert die grenzen te verkennen. Wij proberen de leerlingen uit te dagen om vanuit hun eigen belevingswereld grenzen te verleggen. Door in te gaan op de eigen leefomgeving van de jongeren slaan wij de brug tussen de eigen omgeving en het onbekende. Cultuureducatie leert leerlingen hun eigen cultuur te waarderen én te relativeren. Door leerlingen in aanraking te laten komen met andere culturen, hopen wij het begrip voor andere culturen te bevorderen. Verder vinden wij het belangrijk onze leerlingen fundamenteel in contact te brengen met de diverse kunstdisciplines. Wij willen leerlingen kennis laten maken met verschillende vormen van kunst en cultuur. Als bron van inspiratie en omdat het de culturele interesse van leerlingen verbreedt en – naar wij hopen – cultuurparticipatie op latere leeftijd stimuleert.

partners
 • Prins Claus Conservatorium, Groningen
 • Academie Minerva, Groingen
 • de Biotoop, Haren
 • Noord Nederlands Toneel, Groningen
 • Club Guy and Roni, Groningen
 • Groninger Museum, Groningen
 • Theater de Steeg, Groningen
 • Centrum Beeldende Kunst, Groningen
Bekijk de onderbouw vakken
 • Atelier
 • Beeldende vorming
 • CKV
 • Drama
 • Filosofie
 • Kunst & Cultuur
 • Kunstklassen
 • Kunstgeschiedenis
 • Muziek
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Kunst Algemeen
 • Drama (Kunst-drama)
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
Zernike, Helperbrink te Groningen, Kerklaan te Haren
Helperbrink 30
9722 EP Groningen
info@montessorilyceumgroningen.nl
050-3210571 / 050-3210580
www.zernike.nl
Contactpersoon Ingeborg Abrahamse
Cultuurcoördinator, docent beeldend, CKV en KUA
i.abrahamse@o2g2.nl
Leernetwerken
Techniek, Talentontwikkeling
Schooltype
HAVO, VWO

Onze projecten

Een van de tekenlokalen
project

Kunst en Cultuur atelier jaar 2

Jaar twee van onze kunst en cultuur klas hebben samen met het scheepvaartmuseum een museum binnen de school gemaakt. Leerlingen hebben in verschillende groepjes verschillende opdrachten gemaakt. merchandise, posters, uitnodigingen en de tentoongestelde objecten kiezen.
Muziekleerlingen
Leerlingen exposeren hun eindexamenwerk Kunst Beeldend in Minerva
Night of the Classics Koor tijdens optreden
Theatervoorstelling door leerlingen