Harens Lyceum

Kerklaan

Harens Lyceum
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Artistiek onderzoek
 • Duurzame samenwerking
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Helder in leren!

We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Van onszelf, leerlingen en ouders verwachten we betrokkenheid, nieuwsgierigheid, inzet en enthousiasme. Zo ontstaat een duurzame ontwikkeling waarin optimaal geleerd kan worden.

Relatie voor prestatie
We werken aan relaties waarin de ontwikkeling van de leerling centraal staat en waarin we leren en ontdekken doelgericht stimuleren, met als resultaat een diploma dat bij de leerling past. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en stimuleren dat de leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling leert zijn/haar eigen keuzes te maken en doelen leert stellen. Op die manier kan elke leerling succes ervaren in een veilige, vertrouwde omgeving. Wij willen op alle niveaus het goede gesprek voeren om samen beter te worden.

Talenten ontdekken, ontwikkelen en tonen
We hebben een breed aanbod en veel landelijk gecertificeerde profielen. Daarom zijn wij ook de Talentschool van het Noorden. Er valt veel te kiezen voor onze leerlingen en dat doen we, daar waar het kan, in een contextrijke leeromgeving. We vinden het belangrijk dat leerlingen zowel binnen als buiten de school leerervaringen opdoen en vaardigheden leren. We stemmen ons handelen af op de specifieke behoeften van de leerlingen en we leggen betekenisvolle verbindingen. Voor leerlingen betekent dit dat zij hun talenten kunnen ontdekken, ontwikkelen en mogen tonen. Iedereen is in ontwikkeling en samen worden we iedere dag een beetje beter.

Logische leerlijn
We stemmen ons handelen af op de specifieke behoeften van de leerling en we leggen betekenisvolle verbindingen. Voor leerlingen betekent dit dat ze hun talenten ontwikkelen en eigen keuzes leren maken.

Duurzame ontwikkeling
We bereiden onze leerlingen voor op de samenleving, waarbij we oog hebben voor de behoeften van de toekomst.

We besteden veel aandacht aan algemene vorming, kunst en cultuur, sport en techniek. Doordat wij leerlingen helpen ontdekken waar hun capaciteiten liggen, kunnen zij zich ontwikkelen tot totale, zelfbewuste persoonlijkheden die klaar zijn voor de toekomst.

verankering

Kunst- en cultuuronderwijs op het Harens Lyceum is gebaseerd op drie pijlers:

 • De ontwikkeling van de leerling staat centraal
 • Ontdekken, ontwikkelen en tonen van talent
 • Voorbereiden op de toekomst

De ontwikkeling van de leerling staat centraal
Bij kunst en cultuur staat de ontwikkeling van de leerling staat centraal. We sluiten aan bij de belevingswereld van leerlingen. Elke leerling heeft een eigen leerlijn. We zien het als onze missie om binnen kunst en cultuur de leerlijn van de leerling te volgen. Door kunst- en cultuuronderwijs leren leerlingen zichzelf en de wereld om hun heen beter te begrijpen. Leerlingen hebben in toenemende mate vrijheid in het kiezen van onderwerpen en zijn eigenaar van het creatieve proces.

Ontdekken, ontwikkelen en tonen van talent
We vinden het belangrijk dat leerlingen met zoveel mogelijk technieken, vaardigheden en middelen in aanraking komen. In de onderbouw volgen de leerlingen daarom Muziek, Drama, Beeldende Vorming en Cultuur. Leerlingen kunnen door het brede aanbod ontdekken waar hun talenten liggen. Door te kiezen voor de Talentrichting Kunst, Cultuur en Media vanaf klas twee, kunnen de leerlingen hun talenten verder ontwikkelen en tonen. In de bovenbouw kan een leerling zijn talent verder vormgeven en ontwikkelen in de examenvakken Muziek, Kunst Drama of Kunst Beeldend, naast natuurlijk CKV.

Voorbereiden op de toekomst
Middels aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden bereiden wij leerlingen voor op een plek in de toekomstige samenleving en in het beroepenveld. Zo leren zij binnen kunst en cultuur bijvoorbeeld de 21e eeuwse vaardigheden: samenwerken, presenteren en oplossingsgericht denken. We maken verbinding met vervolgopleidingen, kunstenaars, culturele instellingen en de omgeving.

meerwaarde

Op het Harens Lyceum zijn onderstaande zaken zeker te noemen als meerwaarde voor het Cultuurprofiel.

Jong Talent Muziek
De JTM is ontstaan vanuit onze samenwerking met het Prins Claus Conservatorium. Niet alleen het Prins Claus Conservatorium maar bijna alle muzikale vervolgopleidingen hanteren toelatingseisen in de vorm van audities. Afhankelijk van de opleiding en het niveau is het verstandig hier al jong mee te beginnen. Om alle leerlingen hiervoor kansen te bieden en niet alleen de leerlingen die zich hiervan al op jongere leeftijd bewust zijn, is de JTM in het leven geroepen. De JTM is onze muzikale kweekvijver waarin enthousiaste leerlingen en jong muzikaal talent samenkomt. JTM-leerlingen geven zelf aan wat ze willen leren en ze worden uitgedaagd om uit hun comfort zone te stappen.

DAMU-regeling
Talentvolle dansers of muzikanten die ook een talentklas of vooropleiding volgen bij een popacademie, het conservatorium of een dansvakopleiding, zijn op het Harens Lyceum aan het juiste adres! Wij zijn aangesloten bij DaMu. Dat betekent dat we je extra goed kunnen begeleiden om de schoolopleiding van leerlingen te combineren met hun dans- of muziekopleiding. Leerlingen kunnen verschillende vrijstellingen krijgen voor vakken zodat die tijd besteed kan worden aan dans- of muziekactiviteiten. En omdat leerlingen al zo gericht en intensief bezig zijn met hun toekomstdroom, begeleiden we zij bij het combineren van hun talent in combinatie met de schoolcarrière.

Doorlopende leerlijn
Samen met 20 andere PO en VO scholen ontwikkelde het Harens Lyceum een doorlopende leerlijn voor kunst en cultuur. Een mooi voorbeeld van hoe de doorlopende leerlijn op school vorm krijgt is het project ’the Wall’. De afgelopen twee jaren hebben leerlingen bij de vakken Nederlands, filosofie en CKV gedichten geschreven, gefilosofeerd en collages gemaakt over muren in onze maatschappij. Deze bijdragen vormen de basis voor een meters grote collage. Het geheel vormt een beeldende tijdcapsule waar leerlingen zich mee bezig houden. Door het project eigenen de leerlingen zich het schoolgebouw meer toe. ‘Door de verbinding met het gebouw willen we bereiken dat leerlingen zich meer thuis voelen en trots worden op de omgeving waar ze zich ontwikkelen’. Het project loopt al twee jaren en zal de komende jaren voortgaan. Het zal uiteindelijk bijna 30 meter worden.

partners
 • Prins Claus Conservatorium, Groningen
 • Academie Minerva, Groningen
 • de Biotoop, Haren
 • One Day Artist, Haren
 • Music4All, Haren
 • Groninger Museum, Groningen
 • Theater de Steeg, Groningen
 • Groninger Museum, Groningen
 • Noord Nederlands Orkest, Groningen
 • Groninger Forum, Groningen
 • World Press Photo, Groningen
 • Groninger Archieven, Groningen
 • Haydn Jeugd Strijkorkest , Groningen
 • ADAK (Aan de andere kant) , Hooghalen
 • Kunstpunt Groningen, Groningen
Bekijk de onderbouw vakken
 • Beeldende vorming
 • CKV
 • Drama
 • Filosofie
 • Kunst & Cultuur
 • Kunstgeschiedenis
 • Muziek
 • Keramiek
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Drama (Kunst-drama)
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Filosofie
 • Muziek (Oude stijl)
Harens Lyceum, Kerklaan
Kerklaan 39
9751 NL Haren
Kerklaan 39
9751 NL Haren
050-3210560
harenslyceum.nl
Contactpersoon Rosanne Bakker
Cultuurcoördinator, Docent Cultuur
r.bakker@o2g2.nl
Leernetwerken
Cultuurbeleid, CKV, Podium voor cultuur, Talentontwikkeling
Schooltype
HAVO, VWO

Onze projecten

project

The Wall

Leerlingen hebben gedurende twee jaar, samen, onder begeleiding van kunstenaar Jobbe Holtes van OneDayArtist, gewerkt aan dit kunstwerk in het schoolgebouw. Bij de vakken Nederlands, filosofie en CKV werd samengewerkt vanuit het thema 'muren'.