De vereniging brengt op diverse wijze haar gedachtegoed naar buiten. Bijvoorbeeld in praktische handreikingen, publicaties, video’s of als poster, zoals haar Manifest cultuureducatie.

Het manifest is opgesteld in 2012. In aanvulling hierop is de video ‘Cultuureducatie, een manifest’ gemaakt.

Cultuureducatie, een manifest.

De vereniging heeft in het begin van haar bestaan een groot aantal informatieve documenten en werkinstrumenten ontwikkeld (2007-2009). Allen bedoeld om scholen te ondersteunen in de ontwikkeling, het evalueren en het monitoren van een rijk kunst en cultuurprogramma op school. Een aantal van deze ondersteunende documenten zijn inmiddels wat verouderd, maar bieden nog steeds denkrichtingen aan.

Het cultuurprofielplan (2008 – 2009)