Primair Onderwijs

Basisscholen slaan handen ineen voor beter cultuuronderwijs

Utrecht, 20 april 2016 - In totaal 16 basisscholen hebben zich op 20 april 2016 verenigd in de Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs (VCPS-PO). De vereniging is ervan overtuigd dat kunst en cultuur een toegevoegde waarde heeft bij de ontwikkeling van talenten van kinderen. Het predicaat CultuurProfielSchool garandeert dat kwalitatief goed cultuuronderwijs geïntegreerd is in het lesprogramma van alle groepen van de basisschool.

Voor verdere informatie zie de bijlage bij deze mail. Zijn er vragen stel ze aan info@cultuurprofielscholen.nl .

 

afbeelding

Startbijeenkomst op 20 april 2016

Basisscholen slaan handen ineen voor beter cultuuronderwijs

Utrecht, 20 april 2016 - In totaal 16 basisscholen hebben zich op 20 april 2016 verenigd in de Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs (VCPS-PO). De vereniging is ervan overtuigd dat kunst en cultuur een toegevoegde waarde heeft bij de ontwikkeling van talenten van kinderen. Het predicaat CultuurProfielSchool garandeert dat kwalitatief goed cultuuronderwijs geïntegreerd is in het lesprogramma van alle groepen van de basisschool.

De zestien founding partners willen met de oprichting van de VCPS-PO een stevige impuls geven aan de verdieping en verbetering van de kwaliteit van cultuuronderwijs op de basisschool. Ook biedt het predicaat CultuurProfielSchool een houvast voor ouders die op zoek zijn naar een school waar cultuuronderwijs een prominente plaats in het lesprogramma heeft.

Ambitie
De VCPS-PO ondersteunt leden en aspirant-leden bij het formuleren van een visie en beleidsplan waar cultuuronderwijs het uitgangspunt is. Er worden kwaliteitscriteria ontwikkeld, die regelmatig worden getoetst. Samenwerking van leden onderling en met de culturele omgeving stellen aangesloten scholen in staat om een hoog niveau van cultuuronderwijs aan te bieden. Met als doel om kinderen goed uit te rusten voor de toekomst.

Lees het hele bericht

Quote voorzitter

  • De cultuurprofielscholen leggen de lat hoog voor zichzelf, zodat kinderen optimaal uiteenlopende talenten kunnen ontwikkelen. Deze scholen voeden de nieuwsgierigheid en de verwondering van kinderen. Als leerkrachten kinderen willen inspireren, zullen zij ook zelf voortdurend geïnspireerd moeten worden. Als scholen met een ambitieus cultuurprofiel geven wij die inspiratie en hoe mooi is het dan om in het onderwijs te werken.. Het doel van de VCPS is niet om met strenge afvinklijsten elkaar de maat te nemen. We leren van elkaars goede praktijken en geven elkaar feed back. We gaan niet vinken, maar vonken.