verbeeldingskracht
scheppingskracht
zeggingskracht

Cultuuronderwijs in het primair onderwijs

De Vereniging CultuurProfielScholen-PO is een landelijke vereniging voor én door PO en (V)SO scholen die cultuuronderwijs centraal stelt. De CultuurProfielScholen willen samen leren en onderzoeken. Ze hebben gezamenlijk een Kwaliteitskader  ontwikkeld. Daarnaast pleiten de VCPS-PO en haar scholen voor meer  erkenning voor cultuuronderwijs.

Lees hier wat de VCPS-PO de leden BIEDT!

‘De cultuurprofielscholen voeden de nieuwsgierigheid en de verwondering van kinderen. Als leerkrachten kinderen willen inspireren, zullen zij ook zelf voortdurend geïnspireerd moeten worden. Het doel van de VCPS-PO is om te leren van elkaars goede praktijken en elkaar feedback te geven.’

Gerard Smetsers, oud- voorzitter VCPS-PO