Primair onderwijs

verbeeldingskracht
scheppingskracht
zeggingskracht

De Vereniging CultuurProfielScholen-PO is een vereniging voor het primair en speciaal onderwijs. Het is een landelijke vereniging voor en door scholen die samen willen leren en onderzoeken, en die steven naar erkenning voor hun vaak al onderscheidend presenteren.

Uitgelicht

Toegevoegde waarde

Cultuurprofielscholen in het basis- en speciaal onderwijs zijn scholen die uitgaan van vakintegratie. Zij verbinden kunst- en cultuuronderwijs structureel met alle leergebieden. Een cultuurrijke leeromgeving hoort daarbij evenals het op alle niveaus – icc’er, schoolleider, team, bestuur en cultureel partners – voeren van het gesprek over de kwaliteit en invulling van kunst- en cultuuronderwijs. Cultuurprofielscholen zijn scholen die zich bij een vereniging willen aansluiten om samen te leren, elkaar te inspireren, de belangen te behartigen en zich willen verbinden aan een duurzaam landelijk (en regionaal georganiseerd) netwerk.

De Vereniging CultuurProfielScholen PO ondersteunt leden en aspirant-leden bij het formuleren van een visie en beleidsplan waar cultuuronderwijs het uitgangspunt is. Gezamenlijk worden kwaliteitscriteria ontwikkeld. Onderzoeken en delen – in netwerken van scholen en culturele instellingen –  zijn de uitgangspunten om te streven naar goed en interessant cultuuronderwijs. Met als doel om kinderen goed uit te rusten voor de toekomst.

Er zijn nauwe banden met de Vereniging CultuurProfielScholen-VO, waarmee gezamenlijk zorg wordt gedragen voor een sterk inhoudelijke doorlopende leerlijn van kunst- en cultuuronderwijs.

Quote voorzitter Gerard Smetsers

‘De cultuurprofielscholen leggen de lat hoog voor zichzelf, zodat kinderen optimaal uiteenlopende talenten kunnen ontwikkelen. Deze scholen voeden de nieuwsgierigheid en de verwondering van kinderen. Als leerkrachten kinderen willen inspireren, zullen zij ook zelf voortdurend geïnspireerd moeten worden. Als scholen met een ambitieus cultuurprofiel geven wij die inspiratie en hoe mooi is het dan om in het onderwijs te werken. Het doel van de VCPS-PO is niet om met strenge afvinklijsten elkaar de maat te nemen. We leren van elkaars goede praktijken en geven elkaar feedback. We gaan niet vinken, maar vonken.’