De vereniging 

De Vereniging CultuurProfielScholen-PO is een landelijke vereniging voor én door scholen die cultuuronderwijs centraal stellen. De scholen willen samen leren en onderzoeken, en zij streven naar erkenning voor hun vaak al onderscheidend presenteren op het gebied van cultuuronderwijs.

Halen & brengen

De VCPS PO is ervan overtuigd dat de vereniging wordt gemaakt door actieve leden. Op meerdere manieren bieden wij gelegenheid om te komen ‘halen & brengen’. De vereniging wil graag dat er uitwisselingen van ideeën en expertise ontstaan tussen de scholen, tussen regio’s.

In de media: artikel van bestuurslid Paula Hoonhout

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/09/leerachterstand-wat-hebben-we-juist-wel-geleerd-a4031132

 

 

Activiteiten

Ledenvergaderingen

De ledenvergadering is eenmaal per jaar en de agenda biedt de gelegenheid om zaken te agenderen. De ledenvergaderingen worden doorgaans gekoppeld aan een  Meet Up (live of online) voorafgaand aan het open-programma.

Meet Up!

Deze bijeenkomsten zijn bij uitstek de gelegenheid om kennis, vragen, wensen in te brengen en uit te wisselen. Ook de regionale en landelijk partners worden uitgenodigd zich op de Meet Ups! te presenteren.

Datum Meet Up 12 volgt snel!

Afgelopen Meet up 11 woensdag was op 24 mei 2023 in Amsterdam met een bezoek aan Marike Hoekstra van Gastatelier de Vindplaats en  de cultuurprofielscholen de Witte Olifant en de Oscar Carre.

Meet up 10 was op woensdag 19 april 2022 in Rotterdam op Cultuurprofielschool Het Landje met het thema Cultuuronderwijs in samenhang.

Linkje naar video over Meet Up!

Ontwikkelbijeenkomsten

Tevens beleggen wij regelmatig bijeenkomsten over met name inhoudelijke zaken als ontwikkeling kwaliteitsinstrumenten en visitaties.

PO en VO

De Verenigingen CultuurProfielScholen PO en VO ondersteunen leden en aspirant-leden bij het formuleren van een visie en beleidsplan waar cultuuronderwijs het uitgangspunt is. Onderzoeken en delen zijn de uitgangspunten om te streven naar goed en interessant cultuuronderwijs. Het streven is om gezamenlijk een sterk inhoudelijke doorlopende leerlijn van kunst- en cultuuronderwijs te ontwikkelen. Beide verenigingen hebben als doel om kinderen goed uit te rusten voor de toekomst.

‘Onze leerlingen bouwen aan hun identiteit via kunst en cultuur, vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leren’.

Manifest

Ontstaan van de Vereniging

Onderzoek

-Onderzoek: Haalbaarheid en wenselijkheid van een landelijke vereniging CultuurProfielScholen PO

April 2016

-April 2016: Basisscholen slaan handen ineen voor beter cultuuronderwijs

4 oktober 2017

-4 oktober 2017: eerste officiële leden

Middenin de Nationale Onderwijsweek, stond Het Huis Utrecht open voor alle basisscholen die interesse hebben in de Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs (VCPS-PO). Vertegenwoordigers van de vereniging kwamen aan het woord, de eerste officiële bordjes werden aan de eerste 8 leden uitgereikt door Jan Jaap Knol, directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Basisscholen slaan de handen in een!

De VCPS-PO wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en regionale instellingen voor cultuureducatie.

Het Bestuur:

 

Chantal van Hulst

BS het Palet

Hanneke Meijer

Oscar Carré Amsterdam

Iris Hekkert

Basisschool de Fakkel Utrecht

Marjolijn Willemse

Witte Olifant Amsterdam

Marleen Miedema

Basisschool de Stapsteen en Remmelt Booy

Truus Hermkens

Zonnehoek Apeldoorn

Paula Hoonhout (voorzitter)

OBS Wereldwijs, Amsterdam

Landelijk Steunpunt :
  • Astrid Rass
  • Fianne Konings