De vereniging 

De Vereniging CultuurProfielScholen-PO is een landelijke vereniging voor én door scholen die cultuuronderwijs centraal stellen. De scholen willen samen leren en onderzoeken, en zij streven naar erkenning voor hun vaak al onderscheidend presenteren op het gebied van cultuuronderwijs.

Halen & brengen

De VCPS PO is ervan overtuigd dat de vereniging wordt gemaakt door actieve leden. Op meerdere manieren bieden wij gelegenheid om te komen ‘halen & brengen’. De vereniging wil graag dat er uitwisselingen van ideeën en expertise ontstaan tussen de scholen, tussen regio’s.

In de media: artikel van bestuurslid Paula Hoonhout

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/09/leerachterstand-wat-hebben-we-juist-wel-geleerd-a4031132

 

 

Activiteiten

Ledenvergaderingen

Die zijn twee maal per jaar en de agenda biedt de gelegenheid om zaken te agenderen. De leenvergaderingen worden doorgaans gehouden op de Meet Up! dag voorafgaand aan het open-programma.

Meet Up!

Deze bijeenkomsten zijn bij uitstek de gelegenheid om kennis, vragen, wensen in te brengen en uit te wisselen. Ook de regionale en landelijk partners worden uitgenodigd zich op de Meet Ups! te presenteren.

Komende Meet up 10 woensdagmiddag 13 april 2022

De laatste Meet up 9 was op woensdag 6 oktober 2021 in het Groninger Museum en is gecombineerd met de Kinderbiënnale.

Voorbeeld van afbeelding

Thema: DE STEM VAN DE LEERLING
Hoe kinderen over zichzelf vertellen via kunst

Woensdag 6 oktober van 13.00 -17.00 uur:
Deel I Rondleiding Groninger Museum
Deel II Cultuurprofielscholen bezoeken
cultuurprofielscholen in de buurt

De vorige Digitale Meet up 8  was op 19 mei 2021. Met gastspreker: Emiel Heijnen en een presentatie door Aart van Stiphout

 

 

Linkje naar video over Meet Up!

Ontwikkelbijeenkomsten

Tevens beleggen wij regelmatig bijeenkomsten over met name inhoudelijke zaken als ontwikkeling kwaliteitsinstrumenten en visitaties.

  • De komende bijeenkomsten staan nog niet gepland. De laatste bijeenkomst ging over het kwaliteitskader en visitatie.

PO en VO

De Verenigingen CultuurProfielScholen PO en VO ondersteunen leden en aspirant-leden bij het formuleren van een visie en beleidsplan waar cultuuronderwijs het uitgangspunt is. Onderzoeken en delen zijn de uitgangspunten om te streven naar goed en interessant cultuuronderwijs. Het streven is om gezamenlijk een sterk inhoudelijke doorlopende leerlijn van kunst- en cultuuronderwijs te ontwikkelen. Beide verenigingen hebben als doel om kinderen goed uit te rusten voor de toekomst.

‘Onze leerlingen bouwen aan hun identiteit via kunst en cultuur, vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leren’.

Manifest

Ontstaan van de Vereniging

Onderzoek

-Onderzoek: Haalbaarheid en wenselijkheid van een landelijke vereniging CultuurProfielScholen PO

April 2016

-April 2016: Basisscholen slaan handen ineen voor beter cultuuronderwijs

4 oktober 2017

-4 oktober 2017: eerste officiële leden

Middenin de Nationale Onderwijsweek, stond Het Huis Utrecht open voor alle basisscholen die interesse hebben in de Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs (VCPS-PO). Vertegenwoordigers van de vereniging kwamen aan het woord, de eerste officiële bordjes werden aan de eerste 8 leden uitgereikt door Jan Jaap Knol, directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Basisscholen slaan de handen in een!

De VCPS-PO wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en regionale instellingen voor cultuureducatie.

Het Bestuur:

 

Chantal van Hulst

BS het Palet

Iris Hekkert

Basisschool de Fakkel Utrecht

Marleen Miedema

Basisschool de Stapsteen en Remmelt Booy

Tim Janssen

Oscar Carré Amsterdam

Paula Hoonhout (voorzitter)

OBS Wereldwijs, Amsterdam

Antoinette Van Zalinge

OBS De Notenkraker, Amsterdam

Landelijk Steunpunt :
  • Astrid Rass
  • Fianne Konings