Wij, de leden

Cultuurprofielscholen in het basis- en speciaal onderwijs zijn scholen die zich richten op cultureel bewustzijn en uitgaan van vakintegratie [+link naar Manifest]. Wij verbinden cultuuronderwijs met andere  leergebieden. Een cultuurrijke leeromgeving hoort daarbij evenals het voeren van het gesprek op alle niveaus – van icc’er, schoolleider, team, bestuur tot aan culturele partners – over de kwaliteit en invulling van cultuuronderwijs.

Wij hebben ons bij deze vereniging aangesloten om samen te leren, elkaar te inspireren, de belangen te behartigen en zich willen verbinden aan een duurzaam landelijk (en regionaal georganiseerd) netwerk.

‘Dan kun je jezelf toch een schouderklopje geven!’

 

Profilering

Wij vinden profilering als cultuurprofielschool heel belangrijk. Het helpt ons intern en extern cultuuronderwijs helder te communiceren en vorm te geven. Zo weten ouders, gelijkgezinde scholen, het veld  ons goed te vinden. Wij zien de VCPS PO als een landelijke vereniging met een duidelijke meerwaarde voor het cultuuronderwijsveld: de vereniging vormt een verbinding tussen scholen, regionale- en landelijke instellingen. Als leden zien wij de duurzame en kwalitatieve werkwijze van de vereniging als grote pluspunten, waaraan wij zelf ook actief bijdragen.

Meerwaarde

Obs Oscar Carré

Onze leerlingen krijgen de vaardigheden mee die nodig zijn om vanuit een zelfbewuste houding de samenleving in te gaan. Leerlingen krijgen op de Oscar Carré de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en ontplooien. Dit doen wij door middel van onze affiniteit met kunst en cultuur. Onze leerlingen voelen zich vrij om creatief te worden en reflecteren met elkaar en op zichzelf om verder te kunnen groeien. Hierbij komen immers de mooiste ontdekkingen tot stand.

www.oscarcarre.nl

obs ’t Prisma

’t Prisma is een school met drie locaties, die in toekomst worden samengevoegd tot twee locaties met in totaal ongeveer 550 leerlingen. De school staat in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet. De aanleiding te kiezen voor een duidelijk cultuurprofiel was vier jaar geleden de komst van de huidige directeur en de constatering dat er een opmerkelijk verschil was tussen de vriendelijke, tolerante sfeer in de klas en het gedrag daarbuiten. In samenwerking met Jelena Kenniscentrum Rotterdam (KCr) is een cultuurcoördinator opgeleid, het draagvlak in het team in kaart gebracht en een cultuurplan ontwikkeld . Het draagvlak is nu groot op school op om te werken vanuit een cultuurplan dat gebaseerd is op Cultuur in de Spiegel en de leerlingen stapje voor stapje de publieke ruimte wil laten ontdekken. Eerst school, dan de wijk, dan de stad. Er zijn veel activiteiten, er wordt samengewerkt met een Rotterdams samenwerkingsverband van het Maastheater, Villa Zebra en dans (dacht SKVR). In de komende jaren is het de bedoeling dat de culturele activiteiten ook steeds nauwer verweven worden met de reguliere lessen.

www.bs-prisma.nl

 

Agnesschool

Agnesschool, IJsselstein

Eerste Cultuurschool leidt kinderen op voor beroepen van de 21ste eeuw

De Agnesschool in IJsselstein mag zich als eerste basisschool in de provincie Utrecht CultuurProfielSchool noemen. Woensdagmiddag kreeg directeur Carolien Barger het bijbehorende bordje uitgereikt.

www.agnesschool.nl

 

Jacob Maris-School

Jacob Maris-School, Rotterdam

Zie jezelf en zie elkaar

De Jacob Maris is een openbare montessorischool in Hillegersberg Rotterdam, die kinderen vormt tot zelfstandige en verantwoordelijke persoonlijkheden. In het huidige onderwijs ligt de nadruk op prestatie indicatoren, terwijl wij geloven dat het mogelijk is dat kinderen beter én breder presteren, als ze ook nog eens met veel plezier naar school gaan. Hoe we dat doen? Door de kinderen zelf centraal te stellen. Dat zie je terug in de individuele begeleiding bij het onderwijs, maar vooral ook op sociaal gebied. En natuurlijk doordat we veel aandacht besteden aan het cultuuronderwijs, in ons wekelijkse Kinderatelier.

www.jacob-maris.nl

 

Obs De Vuurvogel

Obs De Vuurvogel, Assen

De Vuurvogel is een openbare Jenaplanschool in de wijk Noorderpark/Lariks in Assen met ongeveer 185 leerlingen, verdeeld over 8 stamgroepen. Het kindcentrum maakt gebruik van een modern ingericht nieuw schoolgebouw. Onze schoolbevolking komt voornamelijk uit de wijk en vormt een mooie afspiegeling van de maatschappij.
Onze visie: Ieder kind is uniek en ontdekt de wereld met hoofd, hart en handen.
Onze missie: De Vuurvogel helpt kinderen zich te ontwikkelen tot zelfbewuste mensen, die kunnen samenwerken, kritisch zijn en uitdagingen aangaan.
Wat maakt onze school bijzonder?
In ons onderwijs werken we vanuit thema’s, die voor kinderen betekenisvol en actueel zijn. De school krijgt vorm door samenwerking tussen team, ouders en kinderen. We kiezen bewust voor stamgroepen waarin kinderen van verschillende leeftijden elkaar ontmoeten en met en van elkaar leren. Dit doen we in een ritmisch weekplan van gesprek, spel, werk en viering. We gaan uit van talenten van kinderen. We gebruiken moderne materialen en inzichten. Wij staan voor kwaliteit en zijn een lerende organisatie.
Onze kernwoorden zijn: samenspel, verantwoordelijkheid, vertrouwen, ontdekken en trots.

Cso De Zonnehoek

Cso De Zonnehoek, Apeldoorn

De Zonnehoek: Gelderlands eerste Cultuurprofielschool

  • “We willen dat leren en plezier hand in hand gaan en we zijn ervan overtuigd dat cultuur en creativiteit hier onlosmakelijk mee zijn verbonden. Daarom besteden we hier veel aandacht aan bij ons op school,” vertelt Truus Hermkens. Zij is combinatiefunctionaris vrije tijd van De Zonnehoek, een christelijke school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerende kinderen in Apeldoorn. Sinds donderdag 12 oktober mag De Zonnehoek zich als eerste basisschool in Gelderland officieel Cultuurprofielschool noemen.

 

Obs Wereldwijs

Obs Wereldwijs, Amsterdam

Samen op reis om wijs te worden “ is het motto van Wereldwijs. Niet alleen op reken en taal gebied maar ook op het gebied van kunst en cultuur. Muziek aanbod doen wij via het leerorkest en dit in het kader van de breder schoolontwikkeling. Het is onze ambitie om met onze methodiek kunst en cultuur te integreren in de andere vakken en daar ook doelen aan te verbinden.

www.obs-wereldwijs.nl

De Starter

De Starter, Groningen

De eerste stap naar school is een eerste stap de wijde wereld in. Om die wijde wereld beter te leren kennen en om daar een eigen plaats in te vinden, heeft ieder kind kennis en vaardigheden en moed nodig.
Op de Starter denken we vanuit het kind. Door ons rijke lesaanbod op cognitief en creatief gebied, bieden we iedere leerling een optimale start om de wereld  en zichzelf te ontdekken. In een veilige leeromgeving waar je mag experimenteren en onderzoeken. En waar je leert wie je zelf bent.
Op de Starter streven wij naar kinderen met lef. Kinderen die weten wat hun talenten en hun mogelijkheden zijn en die zich daar verder in willen en kunnen ontwikkelen.

www.destarter.nl

Bs Het Palet

Bs Het Palet, Hapert

Onze missie is om ‘veelzijdig te leren om samen kleurrijk te leven’. Naast het cognitief leren vinden we leren op sociaal, sportief en creatief gebied belangrijk. Hierbij hechten wij veel waarde aan het overdragen van waarden en normen. Leren doen onze kinderen met hun hoofd, hart en handen. We willen ons onderwijs zo inrichten dat de leerlingen door middel van reflectie inzicht in hun handelen krijgen en zelf daar de effecten van ondervinden. [lees meer op de site]

www.hetpalet.nl

Obs De Notenkraker

Bs De Notenkraker, Amsterdam

Bij ons op school staat kunst en cultuur prominent op het rooster, komen meerdere kunstdisciplines aan bod en sluiten de kunstvakken zoveel mogelijk aan bij de andere vakken. Het resultaat is dat kinderen na acht jaar Notenkraker ook hebben geleerd zich op verschillende manieren te presenteren en hun ideeën, samen of individueel, vorm te geven in materialen, dans, muziek of drama. De kunstvakken helpen de kinderen bij het verkrijgen van meer zelfvertrouwen en leerplezier. Deze eigenschappen steunen het kind bij het leren van alle vakken, want als leren leuk is leer je beter!

https://bsdenotenkraker.nl/

Csbo De Kimkiel

Csbo De Kimkiel, Groningen

Op de onze school werken we vanuit een warme, veilige omgeving aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid van kinderen, rekening houdend met de eigenheid van elk kind. We willen kinderen helpen de wereld te ontdekken en zich er verantwoordelijk voor te voelen.

www.dekimkiel.nl

 

Vso Alphons Laudy

Vso Alphons Laudy, Amsterdam

Willen worden wie ik ben

  • Dit geldt voor alle leerlingen en voor alle mensen die werken op of op een andere manier betrokken zijn bij de school. De leerlingen worden uitgedaagd om zich continue te ontwikkelen en daarom is de hele organisatie hierop gericht.

VSO Alphons Laudy (Amsterdam)

http://nijenrode.alphonslaudy.nl/Home

Halen & Brengen

Heb je vragen, ideeën of wensen? Kom deze brengen en kom inzichten halen! Als lid van VCPS PO ben je actief op zoek en draag je bij aan het gemeenschappelijke belang van cultuuronderwijs.

‘Het gevelbordje is goed, want het staat voor borging en voor een zekere verantwoording om er vorm aan te geven.’