Waarom & Hoe

Als school wil je integraal onderwijs verzorgen. Je wilt dat met het hele team doen en je wilt cultuuronderwijs een centrale plek geven. Je hebt daarom ook behoefte aan erkenning, uitwisseling, inspiratie en belangenbehartiging. Wat is er mooier om dat samen te doen met andere ambitieuze cultuurprofielscholen, op basis van een duurzame samenwerking!

Scholen die zich herkennen in deze omschrijving en dergelijke ambities hebben kunnen zich aanmelden bij info-po@cultuurprofielscholen.nl

Waarom lid worden

Let wel! Elke school heeft meer of minder behoefte aan elk van de vijf onderstaande concrete waarden van de vereniging:

  1. Erkenning: de school krijgt erkenning met een VCPS-PO gevelbordje, en de school is zichtbaar op deze site.
  2. Belangenbehartiging: de school kan zaken agenderen via het VCPS-PO bestuur en onze ambassadeurs in onze landelijke netwerkgesprekken; v.v. brengt de vereniging belangrijke zaken onder de aandacht bij de leden.
  3. Netwerken: scholen krijgen toegang tot een landelijk netwerk – zij kunnen halen & brengen
  4. Inspiratie: scholen nemen deel aan- én dragen bij aan landelijke inspiratiebijeenkomsten met programma’s gericht en gebaseerd op hun onderwijs, lespraktijk.
  5. Kennisbevordering, expertise: de school verkrijgt door: het ambitie- en het visitatiegesprek;  de landelijke en regionale bijeenkomsten; de onderlinge uitwisseling via VCPS-PO platform.

Met de ervaring van de eerste toelatingsprocedure wil de VCPS-PO geïnteresseerde scholen een helder, aantrekkelijk en laagdrempelig aanbod doen.

Graag verwelkomt de VCPS-PO scholen die een ambitie hebben met-  en een heldere blik hebben op cultuuronderwijs.

Aanmelding:

Bereid uw aanmelding voor:

  1. Oriëntatie: het is van belang dat uw school zich goed oriënteert voorafgaand aan de aanmelding. Informeer bij andere lid-scholen, regionale  culturele instellingen, of mail ons. U kunt uiteraard ook langskomen op de Meet Up! de inspiratie-, studiedag van de VCPS-PO.
  2. Ambitiegesprek: na aanmelding volgt het ambitiegesprek. Wij komen in dit gesprek nader kennis maken. Het gesprek dient om inzicht te krijgen in uw schoolambities en te verkennen wanneer uw school lid wil worden.
  3. Ambitiebrief: na het gesprek stuurt u ons uw ambitiebrief en het verzoek tot toetreding tot de vereniging. Het bestuur besluit op basis van uw brief en de eigen verslaglegging over de definitieve toetreding van uw school.
“De visitatiecommissie gaat echt in gesprek met de school; cultuurvisite in plaats van cultuurpolitie, en dat is fijn!”

Leden van de vereniging betalen contributie. Klik hier voor informatie over de contributieregeling 2018.