Waarom & Hoe

Als school wil je goed onderwijs verzorgen, wil je dat met het hele team doen en wil je cultuuronderwijs een centrale plek geven. Je hebt daarom ook behoefte aan erkenning, uitwisseling, inspiratie en belangenbehartiging. Wat is er mooier om dat samen te doen met andere scholen, op basis van een duurzame samenwerking!

Scholen die zich herkennen in deze omschrijving en dergelijke ambities hebben kunnen zich aanmelden bij info-po@cultuurprofielscholen.nl

Waarom lid worden

Let wel! Elke school heeft meer of minder behoefte aan de vijf onderstaande concrete waarden van de vereniging:

  1. Erkenning: de school krijgt erkenning met een VCPS PO gevelbordje, en de school is zichtbaar op deze site.
  2. Belangenbehartiging: de school kan zaken agenderen via het VCPS PO bestuur en onze ambassadeurs in onze landelijke netwerkgesprekken; v.v. brengt de vereniging belangrijke zaken onder de aandacht bij de leden.
  3. Netwerken: scholen krijgen toegang tot een landelijk netwerk – zij kunnen halen & brengen
  4. Inspiratie: scholen nemen deel aan- én dragen bij aan landelijke inspiratiebijeenkomsten met programma’s gericht en gebaseerd op hun onderwijs, lespraktijk.
  5. Kennisbevordering, expertise: de school verkrijgt door: het ambitie- en het visitatiegesprek;  de landelijke en regionale bijeenkomsten; de onderlinge uitwisseling via VCPS platform.

LET OP M.I.V. 1 JULI 2018 IS ER EEN NIEUWE TOELATINGSPROCEDURE:

Pilot Versnelde Toelatingsprocedure VCPS PO

Met de ervaring van de eerste toelatingsprocedure wil de VCPS-PO geïnteresseerde scholen een helder, aantrekkelijk en laagdrempelig aanbod doen.

Graag verwelkomt de VCPS-PO scholen die van een ambitie blijk geven en een heldere blik hebben op cultuuronderwijs.

Aanmelding:

Bereid uw aanmelding voor:

  1. Oriëntatie: het is van belang dat uw school zich goed oriënteert voorafgaand aan de aanmelding. Informeer bij andere lid-scholen, regionale  culturele instellingen, of mail ons. U kunt uiteraard ook langskomen op de Meet Up! de inspiratie-, studiedag van de VCPS PO.
  2. Ambitiegesprek: na aanmelding volgt het ambitiegesprek. Wij komen in dit gesprek nader kennis maken. Het gesprek dient om inzicht te krijgen in uw schoolambities en te verkennen wanneer uw school lid wil worden.
  3. Ambitiebrief: na het gesprek stuurt u ons uw ambitiebrief en het verzoek tot toetreding tot de vereniging. Het bestuur besluit op basis van uw brief en de eigen verslaglegging over de definitieve toetreding van uw school.
“De visitatiecommissie gaat echt in gesprek met de school; cultuurvisite in plaats van cultuurpolitie, en dat is fijn!”

Leden van de vereniging betalen contributie. Klik hier voor informatie over de contributieregeling 2018.