De VCPS is in november 2007 opgericht en is een vereniging die een bijdrage wil leveren aan de structurele inbedding en het waarborgen van de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie bij cultuurprofielscholen in het voortgezet onderwijs. De vereniging is een actief platform dat een landelijk netwerk onderhoudt, waarbinnen informatie-uitwisseling, onderlinge ondersteuning bij ontwikkelingsvraagstukken en deskundigheidsbevordering een belangrijke rol spelen. Inmiddels kreeg het Primair Onderwijs haar eigen vereniging.

 

 

Tijdlijn

De Vereniging CultuurProfielScholen bestaat sinds 2007. We hebben een rijke geschiedenis. Neem een kijkje op CultuurProfielScholen, met deze tijdlijn kijken we trots achterom maar ook naar voren. De tijdlijn bevat veel foto’s het duurt even voordat hij geladen is.

Een van onze hoogtepunten Cultuur Leert Anders VII; Astrid Poot aan het woord: